ร่วมงานกับเมืองไทย Join our Company
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร / Position vacancy
Responsibilities:
Qualifications:
คำแนะนำ : เพื่อการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้งานกับบราวเซอร์ Google Chrome
Recommended : For the best using experience this Online Recruitment, you will need to use Google Chrome for fully supported browser.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ทีมทรัพยากรบุคคลสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-274-9400 ต่อ 2406, 4415, 4428, 6180
Contract info : HR Business Partner Team. Human resource management Department Tel. 02-274-9400 Ext. 2406, 4415, 4428, 6180
Contract E-Mail : recruitment@muangthai.co.th